Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan on tehtävä selvitys apurahan käytöstä. Selvitys on jätettävä apurahan myöntämisvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Jos asianmukaista selvitystä apurahan käyttämisestä ei toimiteta tai sitä ei ole käytetty haettuun tarkoitukseen, säätiö voi periä apurahan takaisin. 

Selvityksen liitteenä tulee olla lyhyt (max. 4000 merkkiä) selostus tutkimuksen kulusta. Lisäksi HES-säätiö on toimitettava valmistunut artikkeli, väitöstutkimus tai vastaava. Säätiö voi myös pyytää tutkimuksesta yleiskielisen artikkelin julkaistavaksi esimerkiksi säätiön vuosikertomuksessa ja verkkosivuilla.  

Mikäli kyseessä on useampivuotinen apuraha, selvitys on annettava käyttöjakson päätyttyä em. tavalla. 

Selvitys lähetetään säätiölle osoitteella:  

Hengityssairauksien tutkimussäätiö, PL 40, 00621 Helsinki tai hallinto@hes-saatio.fi.