Apurahojen maksatus

Myönteisen apurahapäätöksen saaneen hakijan on pyydettävä apurahan maksamista säätiöltä kirjallisesti toimittamalla allekirjoitettu maksatuspyyntölomake Hengityssairauksien tutkimussäätiölle. Maksatuspyyntölomake (alla) lähetetään sähköpostilla tai postitse. 

Huomio apurahansaajat: apurahojen maksatusta ei tehdä aikavälillä 1.6.-31.7.2021.

Maksatuspyyntölomake 2021 (word) 

Maksatuspyyntölomake 2021 (pdf) 

Apurahan saajan on ilmoitettava vastaanottamansa apuraha myös veroilmoituksessaan. 

Eläkevakuutus

Apurahan saaja on velvollinen hankkimaan itselleen lakisääteisen sosiaaliturvan Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta silloin, kun hänelle on myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja kun apuraha on vuosituloksi muutettuna vähintään 4 032 euroa (vuoden 2021 taso). 

HES-säätiö ilmoittaa eläkevakuutuksen (MYEL) piiriin kuuluvat apurahansaajat Melalle. Ilmoitus sisältää tietoja myönnetystä apurahasta ja mm. apurahansaajan henkilötunnuksen. 

Lisätietoja: 

Myel-vakuutusopas