Apurahojen maksatus

Myönteisen apurahapäätöksen saaneen hakijan on pyydettävä apurahan maksamista säätiöltä kirjallisesti toimittamalla allekirjoitettu maksatuspyyntölomake Hengityssairauksien tutkimussäätiölle. Maksatuspyyntölomake (alla) lähetetään sähköpostilla tai postitse. 

Maksatuspyyntölomake 2024 (word) 

Maksatuspyyntölomake 2024 (pdf) 

Apurahan saajan on ilmoitettava vastaanottamansa apuraha myös veroilmoituksessaan. 

Eläkevakuutus

Apurahan saaja on velvollinen hankkimaan itselleen lakisääteisen sosiaaliturvan Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melasta silloin, kun hänelle on myönnetty apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja kun apuraha on vuosituloksi muutettuna vähintään 4 506 euroa (vuoden 2024 taso). 

HES-säätiö ilmoittaa eläkevakuutuksen (MYEL) piiriin kuuluvat apurahansaajat Melalle. Ilmoitus sisältää tietoja myönnetystä apurahasta ja mm. apurahansaajan henkilötunnuksen.